ترانزیستور - تریستور - تریاک - مجله مدارات الکترونیک
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
ترانزیستور - تریستور - تریاک  چاپ
تاریخ : یکشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1388

نزیستور

تعداد

نام

قیمت کل

تعداد 

نام

قیمت کل

تعداد

نام

قیمت کل

1 عدد

ترانزیستور BC548

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC 238

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور C945

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC549

70 تومان

5 عدد

ترانزیستور BC308

70 تومان

1 عدد

ترانزیستور c9018

50 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC556

45 تومان

5عدد

ترانزیستور BC327

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC 107

250 تومان 

1 عدد

ترانزیستور BC557

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC 328

80 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC 108

250 تومان 

1 عدد

ترانزیستور BC639

85 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC 337

80 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC 109

250 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC640

110 تومان

5 عدد

ترانزیستور BC338

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC 140

250 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC183

150 تومان

5 عدد

ترانزیستور BC546

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC 177

270 تومان

1 عدد

ترانزیستور BC213

100 تومان

5 عدد

ترانزیستور BC547

40 تومان 

1 عدد

ترانزیستور BC 237

80 تومان

 

 

 

1 عدد

ترانزیستور BC214

100 تومان

                         

1 عدد

ترانزیستور BD139

150 تومان

1 عدد

ترانزیستور BD 676

350 تومان

1 عدد

ترانزیستور BD135

150 تومان

1 عدد

BDW 93 ترانزیستور

350 تومان

1 عدد

ترانزیستور BD677

250 تومان

1 عدد

ترانزیستور BD 136

150 تومان

1 عدد

ترانزیستور BF 199

130 تومان

1 عدد

ترانزیستور BD 679

250 تومان

1 عدد

ترانزیستور BD 137

150 تومان

 

 

 

1 عدد

ترانزیستور BD 680

250 تومان

1 عدد

ترانزیستور BD 138

150 تومان 

                  

1عدد

ترانزیستور TIP 41C

250 تومان

1عدد

ترانزیستور TIP 122C

250 تومان

1 عدد

ترانزیستور TIP 42C

250 تومان

 

 

 

1 عدد

ترانزیستور TIP 127C

285 تومان

                                                             

1 عدد

ترانزیستور 2N5551

250 تومان

1عدد

ترانزیستور N 2 3055

600 تومان

1 عدد

ترانزیستور   N 2 2222

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور 2N2219

350 تومان

1 عدد

ترانزیستور N 2 5401

80 تومان

1 عدد

ترانزیستور 2N 2907

320 تومان

1 عدد

ترانزیستور 2N3053

500 تومان

1 عدد

ترانزیستور 2N 2905

350 تومان

                   

1 عدد

ترانزیستور 2SC 9015

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور 2SC 9012

50 تومان

1 عدد

ترانزیستور2SC 1815

40 تومان

1 عدد

ترانزیستور 2SA 1626

400 تومان

1 عدد

ترانزیستور 2SC 9013

50 تومان

1 عدد

ترانزیستور  2SC 8050

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور 2SA 733

45 تومان

1 عدد

ترانزیستور 2SC 9014

50 تومان 

1 عدد

ترانزیستور 2SC 8550

80 تومان

                 

1 عدد

دارلینگتون MJ 15024

3600 تومان

1 عدد

دارلینگتون MJE13003

170 تومان

1 عدد

دالینگنتون MJ 11015

2500 تومان

1 عدد

دارلینگتون MJ 15025

3750 تومان

1 عدد

دارلینگتون MJE13005

165 تومان

1 عدد

دارلینگتون MJ11016

2450 تومان

1عدد

ترانزیستور MPSA 92

80 تومان

1 عدد

ترانزیستور MPSA 42

80 تومان

1 عدد

ترانزیستور MPSA 94

90 تومان

1 عدد

ترانزیستور MPSA 44

90 تومان

 

1 عدد

ماسفت IRF 840

600 تومان

1 عدد

ماسفت IRF 540

600 تومان 

1 عدد

ماسفت IRFP 250

1350 تومان

1 عدد

ماسفت IRF 9640

800 تومان

1 عدد

ماسفت IRF 640

750 تومان 

1 عدد

ماسفت IRFP450

1400 تومان

 ترایاک

1 عدد

ترایاک BT136 

 250تومان

1 عدد

ترایاک BT138 

400 تومان 

1 عدد

ترایاک BT139 

500 تومان

> >