دیود - زینر - پل دیود - مجله مدارات الکترونیک
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دیود - زینر - پل دیود  چاپ
تاریخ : یکشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1388

دیود

تعداد

نام

قیمت کل

تعداد 

نام

قیمت کل

تعداد

نام

قیمت کل

1 عدد

دیود 1N4007

20 تومان

1 عدد

دیود 4740 1N

80 تومان

1 عدد

دیود 4746 1N

80 تومان

1 عدد

دیود 41481N

15 تومان

1 عدد

دیود 1N 4743

80 تومان

1 عدد

دیود 4751 1N

80 تومان

1 عدد

دیود 4726 1N

80 تومان

1 عدد

دیود 4744 1N

80 تومان

1 عدد

دیود 5408 1N

95 تومان

1 عدد

دیود 4733 1N

80 تومان

1 عدد

دیود 4745 1N

80 تومان

1 عدد

دیاک - DB3

35 تومان

 

2/1 وات

دیود زنر 2 ولت

35 تومان

دیود زنر 6.2 ولت

35 تومان

دیود زنر 18 ولت

35 تومان

دیود زنر 2.2 ولت

35 تومان

دیود زنر 7.5 ولت

35 تومان

دیود زنر 20 ولت

35 تومان

دیود زنر 2.4 ولت

35 تومان

دیود زنر 8.2 ولت

35 تومان

دیود زنر 22 ولت

35 تومان

دیود زنر 2.7 ولت

35 تومان

دیود زنر 9.1 ولت

35 تومان

دیود زنر 24 ولت

35 تومان

دیود زنر 3 ولت

35 تومان

دیود زنر 10 ولت

35 تومان

دیود زنر 27 ولت

35 تومان

دیود زنر 3.6 ولت

35 تومان

دیود زنر11 ولت

35 تومان

دیود زنر 30 ولت

35 تومان

دیود زنر 4.3 ولت

35 تومان

دیود زنر 12 ولت

35 تومان

دیود زنر 33 ولت

35 تومان

دیود زنر  5.1 ولت

50 تومان

دیود زنر 14 ولت

35 تومان

دیود زنر 36 ولت

35 تومان

دیود زنر  5.6 ولت

35 تومان

دیود زنر 15 ولت

35 تومان

35 تومان

 پل دیود

1

پل دیود 3 آمپر

400 تومان

1

پل دیود 2 آمپر

200 تومان 

1

پل دیود 1 آمپر

 155 تومان

1

پل دیود 4 آمپر

350 تومان

 

 

 

 

 

> >