سیم کابل فلت وارنیش کریستال - مجله مدارات الکترونیک
سیم کابل فلت وارنیش کریستال  چاپ
تاریخ : یکشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1388

کریستال

1 عدد


کریستال 10مگاهرتز 

125 تومان

1 عدد


کریستال 16 مگا هرتز 

125 تومان

1 عدد


کریستال 27مگاهرتز 

125 تومان

1 عدد


کریستال 11.0592 مگاهرتز 

125 تومان

1 عدد


کریستال 20 مگاهرتز 

125 تومان

1 عدد


کریستال 32.768 مگاهرتز 

125 تومان

1 عدد


کریستال 12 مگا هرتز 

85 تومان

1 عدد


کریستال 24 مگاهرتز 

125 تومان

1 عدد


کریستال 40 کیلو هرتز 

150 تومان

سیم    کابل فلت   وارنیش

1 عدد


سیم رنگی 10 رشته - نیم متر 

230 تومان

1 عدد


وارنیش سایز 3 - نیم متری 

55 تومان

1 عدد


وارنیش سایز2 - نیم متری 

50 تومان

1 عدد


کابل فلت 10 رشته فلت - نیم متر 

95 تومان

1 عدد


وارنیش سایز 4 - نیم متری 

60 تومان

۱عدد

۱عدد


بست سیم 10 سانت

70 تومان

1 عدد


وارنیش سایز1 - نیم متری 

40 تومان

1 عدد

> >